केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 विश्वनाथ प्याकुरेल इन्चार्ज
2 प्रमोद शर्मा सह-इन्चार्ज
3 केदार संजेल अध्यक्ष
4 विष्णु लम्साल सचिव