केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 केदार न्यौपाने इन्चार्ज
2 जीवनराम श्रेष्ठ सह-इन्चार्ज
3 कृष्ण खनाल सह-इन्चार्ज
4 साध्यबहादुर भण्डारी सह-इन्चार्ज
5 सावित्रा भुसाल अध्यक्ष
6 विदुर सापकोटा उपाध्यक्ष
7 टोकबहादुर वाइबा उपाध्यक्ष
8 लक्ष्मण लम्साल सचिव